Scania AXL нема кабина, а за управувањето се грижи интелигентен модул со камери, сензори, лидар и GPS систем

За автономните возила, обично се врзува електричен погон. Како и да е, оваа Scania тоа го нема, а камионот се придвижува со мотор со внатрешно согорување на биодизел.

Каменоломите и затворените градилишта се идеални за употреба на овој камион Логистиката со многу успех во управува со овие возила под контролирани услови, но затоа употребата на автономни камиони на јавните патишта е сè уште проблем, со оглед на многуте нерешени проблеми.

Како тоа функционира во пракса погледнете и самите.

Loading...