Солта е важна за дивечот бидејќи ги развива коските, роговите, го зајакнува имунитетот… Лосовите го користат метеж за да се „лекуваат“, па затоа често лижат автомобили

Зимата во некои делови на светот веќе пристигна, иако сè уште сме во есен според календарот. Со зимските услови доаѓаат и специфични проблеми, а властите во Џаспер, Алберта, Канада, се впуштиле во акција за поставување на екрани за предупредување покрај патот. 

Пораките се следни: „Не им дозволувајте на лосовите да го лижат вашиот автомобил“. Зимските служби ги посипуваат патиштата со сол која потоа завршува и на автомобилите. Солата е важна за дивечот бидејќи ги развива коските, роговите, го зајакнува имунитетот… Лосовите го користат сообраќајниот метеж за да се „лекуваат“, па затоа често доаѓаат по патиштата и лижат автомобили.

Канадските власти сметаат дека ова е голем проблем бидејќи ги има сè повеќе на патиштата, а тоа може да резултира со сериозни сообраќајни несреќи во кои ќе бидат убиени животни, но често и луѓе. Затоа на возачите им се препорачува да се обидат да ги избркаат лосовите со употреба на сирена, но и со лесно возење – што е можно подалеку од љубителите на сол.

Loading...