Извонреден компаративен тест направен од страна на училиштето за рели возење Тим О’Нил

Јасно се гледа разликата помеѓу отворен и диференцијал со ограничено пролизгување, како и интегрален 4×4 погон.

Ова е можност да се види и разликата помеѓу двата електронски системи за контрола на пролизгувањето – еден кој го кочи тркалото и друг кој одзема гас.

Loading...