Пресудата против Сојузна Република Германија може да даде дополнителен поттик за барањата за понатамошни забрани за возење на дизел возила

Европскиот суд на правдата ја осуди Германија затоа што многу години граничните вредности на азотни оксиди (опасни по здравјето) во воздухот се значително повисоки во многу градови. Највисоките судии на ЕУ во Луксембург пресудија дека Германија го прекршила законот на ЕУ. Тие ја поддржале соодветната тужба за повреда на правата од страна на Комисијата на ЕУ. Граничните вредности систематски и континуирано ги надминувале вредностите во 26 градови од 2010 до 2016 година.

Пресудата против Сојузна Република Германија може да им даде дополнителен поттик на барањата за понатамошни забрани за возење на дизел возила, кои испуштаат најмногу азотни оксиди.

Сепак, квалитетот на воздухот во германските градови неодамна се подобри, меѓу другото веројатно и поради пандемијата со корона вирусот и „заклучувањето“. Според Федералното Министерство за животна средина, граничните вредности во некои случаи биле значително надминати во 90 градови во 2016 година. Оттогаш, бројот се намалува секоја година. Според информациите, во 2019 година имало уште 25, а потоа во 2020 година шест, вклучувајќи ги Минхен и Хамбург.

Европската комисија поднесе тужба против Германија до Врховниот суд на ЕУ во 2018 година.