Oд денеска, среда (10.3.2021 год) јавниот превоз ќе сообраќа до 22 часот. Режимот на јавниот превоз е согласно одлуката на Влада за забрана на движење на населението во период од 22 до 5 часот.

Останатиот распоред, до последниот посочен термин, е достапен на веб-страницата на ЈСП Скопје.

Oд ЈСП информираат дека и натаму не важи бесплатниот превоз за возрасни лица (жени со 62 год, мажи со 64 год) во вторник, петок, сабота и недела, времено укинати се и трите автобуски линии (25, 25А и 25Б) што сообраќаат до Средно Водно, туристичката линија „Сити тур“, а не работи ниту жичницата.

Градски линии – последни термини

 • Линија 2 20.55 ч од Автокоманда 21.05 ч од Сарај
 • Линија 2А 17.34 ч од Железара 16.48 ч од Сарај
 • Линија 3 21.15 ч од Панорама 20.30 ч Сала Ј.Сандански
 • Линија 3Б 16.10 ч од Панорама 15.10 ч од Кванташки пазар
 • Линија 4 20.20 ч од Хром 21.00 ч од 11.Октомври
 • Линија 4А 16.25 ч од Усје 17.15 ч од Тафталиџе 1
 • Линија 5 21.14 ч од Н.Лисиче 20.57 ч од Дексион
 • Линија 7 21.29 ч од Г.Лисиче 21.15 ч од Карпош 3
 • Линија 8 20.50 ч од Влае 20.50 ч од Љуботенски пат
 • Линија 9 21.30 ч од Клинички центар 21.30 ч од С.Север
 • Линија 12 20.40 ч од Шишево 21.25 ч од Ск.саем
 • Линија 13 17 ч од К.Вода 16.25 ч од Железара
 • Линија 15 21.00 ч од Н.Лисиче 21.00 ч од Карпош 4
 • Линија 15А 16.12 ч од Н.Лисиче 17.10 ч од Карпош 4
 • Линија 16 20.50 ч од Пржино 21.25 ч од Железара
 • Линија 17 13.05 ч од Островска 13.45 ч од Музеј на современа уметност
 • Линија 19 21 ч од Карпош 4 21 ч од Ш.Оризари
 • Линија 20 21.29 ч од Тр.центар 21.29 ч од Ш.Оризари
 • Линија 21 21.30 ч од Тр.центар 20.50 ч од Бардовци
 • Линија 22 21.11 ч од Тр.центар 21.02 ч од Лепенец
 • Линија 22А 20.47 ч од Кл.центар 19.57 ч од Лепенец
 • Линија 23 21.00 ч од Ченто 21.18 ч од Д.печат
 • Линија 24 21.22 ч од Припор 21.22 ч од Тафталиџе 2
 • Линија 27 20.04 ч од Д.печат 19.32 ч од Вардарска
 • Линија 35 16 ч од Н.Лисиче 16.45 ч од С.Север
 • Линија 41 20.51 ч од Тр.центар 21.12 ч од Драчево Типо
 • Линија 41А 17.50 ч од Кл.центар 18.40 ч од с.Драчево
 • Линија 42 19.30 ч од Железара 18.30 ч од с.Драчево
 • Линија 43 16.40 ч од Дом на печат 16 ч од Јужноморавски бригади
 • Линија 45 21.25 ч од Тр.центар 21.25 ч од Ченто
 • Линија 50 21.10 ч од Хиподром 20.32 ч од Кл.центар
 • Линија 57 20.50 ч од Радишани 20.05 ч од Козле
 • Линија 59 20.50 ч од К.бара 20.05 ч од Карпош
 • Линија 65В 21.08 ч од Тр.центар 21.08 ч Стајковци, Бр.пат
 • Линија 65В 17.35 ч од Тр.центар 17 ч од Инџиково
 • Линија 73 16.20 ч од Скопски Саем 17 ч од Усје

Приградски линии – последни термини

 • Линија 11 21.10 ч од Тр.центар 20.20 ч Рашче
 • Линија 11а 18 ч од Тр.центар 19 ч Свиларе
 • Линија 18 20.05 ч од Тр.центар 20.50 ч од Визбегово
 • Линија 31 19.30 ч од Тр.центар 20.10 ч од Д.Лисиче
 • Линија 32 19.35 ч од Тр.центар 18.50 ч од Љубин
 • Линија 33 15.05 ч од Дом на печат 14.20 ч од Чатал – Д.Лисиче
 • Линија 47 20.20 ч од Тр.центар 19.35 ч од Љубанци
 • Линија 47А 15.05 ч од Тр.центар 15.45 ч од Љуботен до Бутел
 • Линија 51 20.30 ч од Тр.центар 19.10 ч од Студеничани
 • Линија 52 20.15 ч од Тр.центар 21.15 ч од Ржаничино
 • Линија 53 20.30 ч од Тр.центар 20.30 ч од Кат.бања
 • Линија 55 19.25 ч од Арачиново 20.30 ч од Тр.центар
 • Линија 55а 15.30 ч од Тр.центар 16.05 ч од Брњарци до Автокоманда
 • Линија 56 18.45 ч од Тр.центар 19.45 ч од Бојане
 • Линија 58 16.40 ч од Тр.центар 17.20 ч од Добри дол
 • Линија 58а 19.10 ч од Тр.центар 18.10 ч од Св.Петка
 • Линија 58б 20.20 ч од Тр.центар 19.20 ч од Брзовец
 • Линија 60 20.15 ч од Тр.центар 19.30 ч од Матка
 • Линија 61 21 ч од Тр.центар 20 ч од Побожје
 • Линија 62 20.10 ч од Тр.центар 19.20 ч од Огњанци
 • Линија 63 20.36 ч од Тр.центар 20.50 ч од Мралино 21 ч од Ајватовци
 • Линија 65 20.25 ч од Тр.центар 19.30 ч од Раштак
 • Линија 65а 19.48 ч од Тр.центар 20.28 ч од Страчинци
 • Линија 65б 19.45 ч од Тр.центар 20.35 ч од Црешево
 • Линија 66 20.10 ч од Тр.центар 19.05 ч од Бучинци
 • Линија 67 20.45 ч од Тр.центар 19.25 ч од Зелениково
 • Линија 68 19.50 ч од Тр.центар 20.15 ч од Сушица
 • Линија 70 20.05 ч од Тр.центар 20.50 ч од Батинци
 • Линија 71 21.10 ч од Тр.центар 20.20 ч од Бањани
 • Линија 74 20 ч од Тр.центар 19 ч од Количани
 • Линија 81 20 ч од Тр.центар 21.00 ч од Блаце до Ш.Оризари
 • Линија 118 18.40 ч од Тр.центар 19.10 ч од Визбегово инд. зона
 • Линија 160 20.45 ч од Дексион 20.55 ч од Љубин
 • Линија 164 21.20 ч од Волково 21.30 ч од Кучково
 • Линија 165 21.05 ч од Виниче до Стајковци 21.20 ч од Стајковци до Брњарци
 • Линија 167 21 ч од Зелениково до Н.Село 21.10 ч од Н.Село до Зелениково
 • Линија 180 19.10 ч од Драчево 17.40 ч од Цветово